Beginnersles Engels

Voor wie?

De beginnersles Engels is bedoeld voor leerlingen van de basisschool die Engels willen leren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de middelbare school.

Groepsles

De beginnersles Engels wordt uitsluitend in groepen gegeven. Dit zijn groepen van drie of vier leerlingen. Hierbij is het mogelijk om zelf de groep samen te stellen, of om te wachten tot er genoeg losse leerlingen zich hebben aangemeld om een groep te vormen. Het wordt wel aangeraden om de leerlingen in een groep aan te melden, omdat zij makkelijker deelnemen aan de les als zij elkaar kennen.

Lesmethode

De beginnerlessen worden gegeven op een actieve manier en zijn voornamelijk gericht op het bekend raken met de taal en het leren te gebruiken. Hierbij wordt relatief minder aandacht besteed aan grammatica. Dit is zo, omdat kinderen beter leren als ze actief bezig zijn met de taal en het belangrijk is dat zij een positieve houding ontwikkelen tegenover (de Engelse) taal leren.

Lesduur

Een les bij Lingua duurt een uur. In overleg is het mogelijk om meerdere lessen achter elkaar te plannen als u langer dan een uur les wil. U kunt geen les van minder dan een uur aanschaffen.

Locatie

Evenals de bijlessen, worden de beginnerslessen aan huis gegeven, wat betekend dat ik langskom om de les te geven. Dit wordt gedaan omdat gebleken is dat leerlingen makkelijker leren in een vertrouwde omgeving waar zij zich comfortabel voelen. Voor de groepslessen betekend dit dat er onderling afspraken gemaakt moeten worden over de locatie van de lessen, waarbij er ofwel doorgedraaid wordt in locatie of er een vaste locatie gekozen wordt.