‘Your’ of ‘you’re’?

Your’ en ‘you’re’ worden vaak door elkaar gehaald, zowel door mensen die Engels leren als mensen die Engels als moedertaal hebben. Dit is omdat ze hetzelfde klinken. Toch is het verschil eigenlijk heel makkelijk.

Your:

  • Is een bezittelijk voornaamwoord ‘jouw’, geeft aan dat iets van iemand is.
    • Bijvoorbeeld: ‘Is this your pen?’

You’re:

  • Is een samenvoeging van ‘you’ en ‘are
  • Zijn eigenlijk twee woorden (de apostrof geeft aan dat ze samengevoegd zijn en er een letter mist)
  • Betekent ‘jij bent’
    • Bijvoorbeeld: ‘you’re my best friend.’