‘Their’, ‘they’re’ of ‘there’?

Het verschil tussen ‘their’, ‘they’re’ en ‘there’ kan soms moeilijk zijn. Dit is omdat ze allemaal hetzelfde klinken. Toch is het verschil eigenlijk heel makkelijk.

Their:

 • Is een bezittelijk voornaamwoord ‘hun’, geeft aan dat iets van andere mensen is.
 • Bezitsvorm van ‘they
  • Bijvoorbeeld: Their dogs are brown.’

They’re:

 • Is een samenvoeging van ‘they’ en ‘are’
 • Zijn eigenlijk twee woorden (de apostrof geeft aan dat ze samengevoegd zijn en er een letter mist)
 • Betekent ‘zij zijn’
  • Bijvoorbeeld: They’re my friends.’

There:

 • Betekent ‘daar’
 • Verwijst naar een plaats
 • Tegenovergestelde van ‘here’
  • Bijvoorbeeld: ‘The toilet is over there.’